Informacje ogólne

 

 

          „Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.” 

                                                                                                                                                                                    Karl Hesselbacher

 

Godziny pracy pedagoga:

                                                                        PONIEDZIAŁEK             12.20 - 15.30

ŚRODA                         12.20  - 15.30

PIĄTEK                          9.50 - 15.30

 

       

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ !

 

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

– trudności w nauce

– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

– kłopoty osobiste i rodzinne

– niska samoocena

– potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

– okres dojrzewania

 

 Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach.

 

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
• masz problemy rodzinne,
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

 

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka,
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się,
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc,
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

 

 

Data publikacji: 01-03-2022 14:42

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry